Знања и вештине у вези са традиционалним занатима

Конвенција о очувању нематеријалног културног наслеђа, у оквиру овог домена акценат ставља на допринос промовисању и очувању вештина и знања која се односе на израду занатских производа и њихову употребу. У том смислу, напори који су усмерени на очување заната, пре свега се односе на проналажење механизама за подстицање занатлија да израђују занатске производе и преносе своје вештине и знања на друге, првенствено у оквиру својих заједница.

Поред занатских производа, који настају као резултат примене стачених знања и вештина, у оквиру овог домена пажња се посвећује и осталим сегментима као што су алати, технологије, повезаност са другим доменима нематеријалног културног наслеђа, израда одеће и накита, костима и реквизита за фестивале, музичких инструмената – потребних за извођачке уметности, предмета који се користе у ритуалима и слично.

Занатска знања и вештине које су уписане у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа су: пиротскостапарско и сјеничко-пештерско ћилимарство, филигрански занатзлакуско лончарство, израда дрвених чутура, клесарски и казанџијски занатнаивно сликарство Словака, косовски вез, опанчарство, двопређно плетење вунених чарапа, бездански дамаст, израда бошчиражањско црепуљарствознања, умећа и вештине израде ојица и маћанске плоче – израда и употреба

Као посебан сегмент у оквиру овог домена, издвајају се зања и вештине у вези са традиционалном исхраном, односно традиционалним начином припремања хране. У Национални регистар су уписана знања и вештине у вези са припремањем јела и пића која су део свакодневне исхране, али и оних која, поред свакодневне употребе, представљају саставни део различитих друштвених пракси и свечаних догађаја. То су: белмуж, израда пиротског качкаваља, традиционални начин припреме пазарских мантија, производња и употреба традиционалног пића од шљиве – шљивовице, знања и вештине прављења кајмака, знање и умеће припремања циповке и припремање жмара.