Знања и вештине израде веза „штампујит“

Кратак опис: 

„Штампујит“ је врста веза „по писму“ који се изводи техником „омчастог бода“ на плишу, а којим се у Неготинској Kрајини и приобаљу Дунава најчешће украшава свечана женска ношња. Ова врста веза се изводи вертикалном убодном полумеханичком иглом различите дебљине (нумерације), тако што се на црном плишу, према исцртаној шеми, везе изразито декоративна шара, са доминантним флоралним мотивима, претежно у црвеној и зеленој боји. 

Назив локалитета: 
Неготинска Крајина и приобаље Дунава, места Корбово, Душановац, Јабуковац и Кладово.
Инвентарни број: 
60
Датум уписа на листу НКН: 
Четвртак, Децембар 21, 2023