Извори

С циљем упознавања носилаца, стручњака, истраживача и шире јавности са Конвенцијом о очувању нематеријалног културног наслеђа, Унеско је припремио водиче за примену Конвенције, а начини имплементације, методологија и терминологија уведена Конвенцијом разрађени су Оперативним смерницама. 

  

 

Публикација „Живо наслеђе“ (Living Heritage Magazine), коју је објавио Регионални центар за нематеријално културно наслеђе у Југоисточној Европи, под покровитељством Унеска, са седиштем у Софији (The Regional Centre for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage in South-Eastern Europe)посвећена је очувању и промовисању нематеријалног културног наслеђа региона.