Пиротско ћилимарство

Кратак опис: 

Пиротски ћилимарство се препознаје по изузетни техничким, орнаменталним и колористичким особеностима.

Пиротски ћилими су израђени од квалитетне вуне на вертикалном разбоју техником клечања.

Украшени су разноврсним геометризованим, вегетабилним и фигуралним орнаментима

Украшени су разноврсним геометризованим, вегетабилним и фигуралним орнаментима

Од вишефункционалног предмета који се користио за опремање градских ентеријера Пирота али и других градова Србије пиротски ћилим је прерастао у визуелни симбол града Пирота а временом и у српски национални симбол.

Предлагач Општина Пирот, у сарадњи са Музејом Понишавља из Пирота