Пиротско ћилимарство

Кратак опис: 

Пиротско ћилимарство је вештина израде ћилима на вертикалном разбоју, техником клечања. Ова вештина се односи на израду ћилима од вуне, који су украшени разноврсним геометризованим, вегетабилним и фигуралним орнаментима распоређеним у централни простор (поље) и у систем бордура је чини. На пиротском ћилиму преовлађује црвена боја у више нијанси, а најчешће коришћени фигурални елементи су гуштер, птица, шкорпион, јеленак, гугутке а вегетабилни мотиви: разгранато дрво, ђулови, венци... Шаре код старих ћилима су ситније и складније распоређене, а на новијим примерцима шаре су крупније. Ћилим је од вишефункционалног предмета који се користио за опремање градских ентеријера Пирота, али и других градова Србије, прерастао у визуелни симбол града Пирота, а временом и у српски национални симбол.  

Вештина израде ћилима је развијена као део наслеђа женског дела становништва из домена занатских знања и вештина на подручју Пирота у југоисточној Србији. 

Назив локалитета: 
Пирот
Етнографска област или регион: 
Југоисточна Србија
Назив институције: 
Назив: 
Општина Пирот
Адреса: 
Српских Владара 82, 18 300 Пирот
Контакт: 
+381 10 305 532
Назив: 
Музеј Понишавља
Адреса: 
Николе Пашића 49, 18300
Контакт: 
010/313850; 010/21 00 850
Инвентарни број: 
6
Датум уписа на листу НКН: 
Понедељак, Јун 18, 2012