Центар за нематеријално културно наслеђе Србије

Центар за нематеријално културно наслеђе Србије, отворен је у Етнографском музеју у Београду 20. јуна 2012. године, а полазну основу његовог деловања чини Унескова Конвенција о очувању нематеријалног културног наслеђа, коју је Народна скупштина Републике Србије ратификовала у мају 2010. године.

Центар за нематеријално културно наслеђе реализује послове на истраживању, прикупљању, документовању, очувању и презентацији елемената нематеријалног културног наслеђа са територије Републике Србије. У циљу ефикаснијег рада на очувању нематеријалног културног наслеђа Центар спроводи широку едукацију о значају очувања нематеријалног културног наслеђа, промоцију елемената уписаних у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа  и сарађује с другим установама, удружењима, организацијама и појединцима у земљи и иностранству.

Вођење и чување Националног регистра нематеријалног културног наслеђа, као и целокупне документације о нематеријалном културном наслеђу у електронском, папирном, видео и аудио облику једана је од најважнијих задатака Центра за нематеријално културно наслеђе.

Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Републике Србије

Регистар нематеријалног културног наслеђа Републике Србије, у овом тренутку, садржи 49 елеменaта уписаних на Листу елемената нематеријалног културног наслеђа Србије на основу одлука Националног комитетa за нематеријално културно наслеђе. 

Предлог за упис елемената у Национални регистар могу да поднесу локална заједница, институција, одговарајућа невладина организација или појединац који је у могућности да предлог документује одговарајућом пропратном документацијом.

Предлог садржи попуњен образац, мишљење стручне институције (музеј, архив, завод, институт) или стручњака за дату област нематеријалног културног наслеђа, сагласност носилаца елемента, фотографије и аудио и видео материјале.

Образац са приложеним стручним мишљењем и сагласностима носилаца елемента, предлагачи достављају регионалним координаторима надлежним за дату територију који вршe основну евиденцију предлогаа и прослеђују их Центру за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју.