О нама

Центар за нематеријално културно наслеђе Србије

Етнографски музеј у Београду
Студентски трг 13
11000 Београд, Србија

centarnkns@etnografskimuzej.rs
011 3281 888
011 3282 944

Nеmаtеriјаlnо kulturnо nаslеđе Srbiје – Intangible Cultural Heritage Serbia