Публикације

    

Часопис Нематеријално културно наслеђе Србије има за циљ да предочи проблеме заштите нематеријалног културног наслеђа и изнесе практична искуства о начину његовог евидентирања и очувања, али и да пружи неопходне информације не само стручњацима, него и онима који живе то културно наслеђе

 

   

Каталог изложбе "Нематеријално културно наслеђе Србије" у којем су представљени елементи нематеријланог културног наслеђа, груписани према облестима њиховог испољавања - обичajи, друштвени ритуали свечаности; традиционални занати; знања и вештине припремања хране; усмене традиције и изрази укључујући језик који је носилац нематеријалног културног наслеђа и извођачке уметности.