Уписи на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства

Заседање Међувладиног комитета за НКН
Заседање Међувладиног комитета за НКН
Заседање Међувладиног комитета за НКН
Заседање Међувладиног комитета за НКН
Заседање Међувладиног комитета за НКН
Заседање Међувладиног комитета за НКН

Република Србија је, примењујући међународне механизме очувања нематеријалног културног наслеђа, а следећи установљене приоритете на националном нивоу, на Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства до сада уписала породичну славу (2014); коло, традиционалну народну игру (2017); певање уз гусле (2018), злакуско лончарство (2020) и друштвене праксе и знања у вези са припремом и коришћењем традиционалног пића од шљиве - шљивовице (2022). На тај начин постигнута је међународна видљивост уписаних елемената, али и нематеријалног културног наслеђа Републике Србије у целини.  

Центар за нематеријално културно наслеђе при Етнографом музеју припремио је номинације за упис тих елемената, на основу одлука Националног комитета за нематеријално културно наслеђе и у сарадњи предлагачима и релевантним институцијама. Номинације су припремљене уз активно учешће стручњака, носилаца наслеђа, институција културе, образовних и научно-истраживачких установа, локалних самоуправа, удружења грађана, невладиних организација и других. Кроз дефинисање мера очувања, писма сагласности и видео и фото материјале, потврђена је спремност носилаца и шире заједнице да делују на очувању "живог наслеђа" Србије и преношењу на генерације које долазе.

Репрезентативна листа нематеријалног културног наслеђа човечанства успостављена је Конвенцијом о очувању нематеријалног културног наслеђа, као један од механизама за очување „живог наслеђа“ на међународном нивоу, а критеријуми за упис на ову Листу, разрађени су Оперативним смерницама за примену Конвенције. За упис на Листу, пре свега је неопходно да елемент чини део нематеријалног културног наслеђа у складу са дефиницијом из члана 2 ове Конвенције, да је уписан у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа, као и да доприноси јачању свести о значају нематеријалног културног наслеђа и подстицању интеркултурног дијалога, одражавајући на тај начин културну разноликост.  Такође, критеријуми за упис подразумевају и да су одређене и прихваћене мере очувања које доприносе његовој заштити и промовисању, као и да се елемент номинује уз најшире могуће учешће заједница, група или, у релевантним случајевима, појединаца односно да је обезбеђена њихова информисаност и сагласност за номинацију.