Бездански дамаст – умеће ручног ткања орнаментисаног свиленог дамаста жакар техником

Кратак опис: 

Умеће ручног ткања орнаментисаног дамаста жакар техником део је занатских знања и вештина развијених у месту Бездан, у општини Сомбор.

Бездански дамаст се тка ручно од свиле и памука, шаблонима са бушеним картицама из који потиче из 1870-их, на разбојима из истог периода. Израда је вишефазна и започиње креирањем шаре на бушеним картицама, које се повезују у низове, од 250 до 300, обезбеђујући на тај начин велики броја комбинација и различитост дезена.   

Назив институције: 
Назив: 
„Нови Дунав“ Бездан
Назив: 
Градски музеј Сомобр
Инвентарни број: 
42
Датум уписа на листу НКН: 
Четвртак, Децембар 13, 2018