Јануар 2017

  • Предавање, Музеј Смедерево
    Слава – живо наслеђе
    Предавање „Слава – живо наслеђе“, посвећено породичној слави, једном од најпрепознатљивијих елемената нематеријалног културног наслеђа Србије,...
  • Кајмак и циповка уписани у Национални регистар
    Национални комитет за нематеријално културно наслеђе Републике Србије, на састанку одржаном 27. децембра 2016. године, донео је одлуку о упису...