Национални комитет за нематеријално културно наслеђе

Национални комитет за нематеријално културно наслеђе, као стручно тело Министарства културе и информисања, успостављен је 2011. године са задатком да прати спровођење Унескове Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа, усваја предлоге за упис у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа и предлаже номинације Републике Србије за уписе на релевантне листе Унеска.

Законом о културном наслеђу (члан 95) утврђено је између осталог и да Комитет усваја и разрађује правце развоја и унапређења очувања нематеријалног културног наслеђа Републике Србије; разматра и усваја методе спровођења очувања нематеријалног културног наслеђа на локалном и регионалном нивоу; разматра и усваја методе сарадње установа културе и научно-истраживачких, образовних институција и струковних организација са заједницама; разматра и усваја критеријуме и методологију за упис у регистар нематеријалног културног наслеђа у Републици Србији, разматра и усваја мере заштите и очувања регистрованог нематеријалног културног наслеђа

На основу Решења о образовању Националног комитета за нематеријално културно наслеђе од 15. октобра 2020. године, у наредном четворогодишњем периоду, Комитет чине:

 • Председник: Бора Димитријевић, археолог у пензији
 • Чланови:
  • проф. др Слободан Наумовић, ванредни професор на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду,
  • Светлана Ћалдовић-Шијаковић, етнолог, виши кустос и директор Музеја на отвореном „Старо село“ Сирогојно,
  • Данијела Филиповић, етнолог, виши кустос и координатор Центра за нематеријално културно наслеђе Србије при Етнографском музеју у Београду,
  • др Александра Павићевић, етнолог, научни саветник Етнографског института САНУ,
  • проф. др Данијел Синани, редовни професор на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду,
  • др Данка Лајић Михајловић, етномузиколог, научни саветник Музиколошког института САНУ, 
  • Душица Живковић, етнолог, музејски саветник у пензији, 
  • др Милош Матић, етнолог-антрополог, музејски саветник Етнографског музеја у Београду, 
  • проф. др Александар Милановић, редовни професор на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду, 
  • др Бојан Јовановић, етнолог, научни саветник у пензији,
  • Оливера Игњатовић, самостални саветник у Сектору за заштиту културног наслеђа и дигитализацију Министарства културе и информисања.

Секретар: Невенка Михајловић, саветник у Сектору за заштиту културног наслеђа и дигитализацију Министарства културе и информисања.

Национални комитет за нематеријално културно наслеђе именује Министарство културе и информисања Републике Србије на период од 4 године. Претходне саставе Националног комитета можете погледати на следећим линковима: 2016-2020, 2014-2016, 2013-2014. и 2011-2013.  

Адреса:

Национални комитет за нематеријално културно наслеђе
Министарство културе и информисања
Влајковићева 3
11 000 Београд