Март 2020

  • Женидба краљевића Марка
    Женидба краљевића Марка, део покладних обичаја који се практикује на подручју Сиринићке жупе, одржан је 1. марта 2020. године у Штрпцу. Као централни...
  • Радионица израда циповке на Фестивалу "Тестивал 2020"
    Радионица посвећена изради циповке – традиционалног хлеба у Војводини, под називом Како се прави циповка - хлеб који се смеје на месец, одржана је 2...