Mрежа регионалних координатора

Mрежа регионалних координатора, задужених за Војводину, Београд, централну Србију, западну Србију, источну Србију, југ Србије и за Косово и Метохију, спроводи активности на проналажењу и идентификацији елемената нематеријалног културног наслеђа и помаже успостављању сарадње између заједница, група, појединаца, експерата, стручних центара и истраживачких института у циљу прикупљања, документовања, архивирања и очувања података о наслеђу.
У сарадњи са Центром за нематеријално културно наслеђе, координатори предузимају неопходне мере за упознавање заједница, група и појединаца са значајем и вредношћу њиховог нематеријалног културног наслеђа, као и са значајем и вредношћу Конвенције.
Задатак координатора је и да прикупљају и прослеђују Центру за нематеријално културно наслеђе предлоге за упис у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа.

  • Војводина: др Татјана Бугарски, етнолог, виши кустос, Музеј Војводине,
  • Централна Србија: Снежана Шапоњић-Ашанин, етнолог, музејски саветник, Народни музеј Чачак,
  • Западна Србија: Славица Стефановић, економиста, музејски саветник, Народни музеј Ужице,
  • Источна Србија: Сузана Антић, етнолог, музејски саветник, Народни музеј Зајечар,
  • Југ Србије: Ива Лаковић, етнолог, виши кустос, Народни музеј Врање,
  • Косово и Метохија: др Александар Павловић, етнолог-антрополог, виши научни сарадник, Институт за српску културу Приштина - Лепосавић.