Kомисија за упис у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа

 

На основу Решења о формирању Комисије за упис у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа од 19. јануара 2024. године, у наредном четворогодишњем периоду, Комисију чине: 

  • др Дaнкa Лajић Mихajлoвић, етномузиколог, научни саветник, Mузикoлoшки институт СAНУ,
  • др Смиљана Ђорђевић-Белић, филолог, виши научни сарадник, Институт за књижевност и уметност,
  • др Здравко Ранисављевић, етномузиколог-етнокореолог, директор Ансамбла народних игара и песама Србије „Коло“,
  • др Биљана Ђорђевић, археолог, музејски саветник у пензији,
  • др Милош Матић, етнолог-антрополог, музејски саветник, Eтнoгрaфски музej у Бeoгрaду,
  • др Maркo Стojaнoвић, етнолог-антрополог, музејски саветник, Eтнoгрaфски музej у Бeoгрaду,
  • Данијела Филиповић, етнолог-антрополог, виши кустос, координатор Центра за нематеријално културно наслеђе Србије при Етнографском музеју у Београду.

Основни задатак Комисије за упис елемената у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа је валоризација предлога за упис у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа и прослеђивање на усвајање Националном комитету за нематеријално културно наслеђе.

Комисију за упис у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа именује Етнографски музеј у Београду на период од 4 године.

Претходне саставе Комисије за упис у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа можете погледати на следећим линковима: 2019-2023, 2011-2013. Између ова два периода, Етнографски музеј у Београду је доносио одлуке о именовању чланова Комисије на годишњем нивоу.