Слава на Унесковој Репрезентативној листи нематеријалног културног наслеђа човечанства

На Деветом заседању Међувладиног комитета за очување нематеријалног културног наслеђа које је одржано од 24. до 28. новембра 2014. године у Унесковом центру у Паризу, донета је одлука о упису „Породичне славе“ на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства.

Предлагач Славе, Етнографски музеј у Београду, у складу са одлуком Националног комитета за нематеријално културно наслеђе и Министарства културе и информисања Републике Србије, израдио је потребну документацију, фото и видео-материјал којим се један од наших најпрепознатљивијих обичаја кандидовао за Унескову Репрезентативу листу нематеријалног културног наслеђа човечанства. Центар за нематеријално културно наслеђе Етнографског музеја у Београду је, у марту  2013. године, припремио и упутио у процедуру усвајања сву потребну документацију. Предлог „Породичне славе“ је припремљен уз подршку локалних самоуправа, регионалних музеја, туристичких и невладиних организација и појединца, а са циљем да се допринесе заштити и очувању овог сегмента нематеријалног наслеђа, као и да Слава, поред регионалног и националног значаја, буде призната и препозната на ширем, међународном, нивоу.

Процедуру уписа „Породичне славе“, елемената нематеријалног културног наслеђа Србије, на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства, покренули су Национални комитет за нематеријално културно наслеђе и Центар за нематеријално културно наслеђе Етнографског музеја у Београду, уз подршку Националне комисије за сарадњу са Унеском Министарства спољних послова и Министарства културе и информисања Републике Србије.