Традиционална игра коло номинована за упис на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа

„Коло“, традиционална народна игра у Србији, предложена је за упис на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства. Одлуку о номиновању кола, донели су Национални комитет за нематеријално културно наслеђе и Министарство културе и информисања Републике Србије, а израду номинацијског досијеа координирао је Центар за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју у Београду.

Предлагачи овог, изразито виталног, елемената нематеријалног културног наслеђа за упис на Репрезетнативну листу Унеска су Ансамбл народних игара и песама „Кoлo“, Катедра за етномузикологију Факултета музичке уметности у Београду и Центар за истраживање и очување традиционалних игара Србије (ЦИОТИС).

Подршку за номиновање „Кола“, пружиле се локалне самоуправе, институције културе, бројна културно–уметичка друштва, туристичке и невладине организације, као и појединци, носиоци овог елемента културног наслеђа.

Номинацијски досије, припремљен у складу са постављеним стандардима у погледу садржаја и техничких карактеристика, достављен је одељењу Унескa задуженом за пријем номинација за Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства за могући упис у 2017. години.