Састанак Генералне скупштине Регионалног центра за НКН у Софији

Редовни годишњи састанак Генералне скупштине Регионалног центра нематеријално културно наслеђе Југоисточне Европе под покровитељством Унеска, одржан је 16. маја 2017 у Софији.

На састанку, којем су присуствовали представници земаља чланица Регионалног центра, усвојен је Извештај о раду за 2016. и План рада за 2017. годину. Планиране активности у 2017. години су у значајној мери усмерене на наставак спровођење радионица и тренинга чији је циљ подизање нивоа општег знања и разумевања Унескове Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа, као и јачање капацитета за њено спровођење у земљама чланицама Центра. Програмом је планиран низ активности које су усмерене на промоцију елемената нематеријалног културног наслеђа земаља региона и јачање мреже за размену искуства и примера добрих пракси у његовом очувању. Као приоритетни задаци за наредни периоди препозната је израда оnline платформе регионалног нематеријалног културног наслеђа, као и унапређивање рада на пољу употребе информационо-комуникационих технологија у очувању и презентацији нематеријалног културног наслеђа.   

Регионални центар за заштиту нематеријалног културног наслеђа Југоисточне Европе под покровитељством Унеска, II категорије, започео је са радом 2012. године и данас има 16 земаља чланица: Албанија, Јерменија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Кипар, Грузија, Грчка, Молдавија, Црна Гора, Румунија, Србија, Словенија, Бивша Југословенска Република Македонија, Турска и Украјина.