Нематеријално културно наслеђе Србије на изложби фотографија “Нематеријално културно наслеђе Југоисточне Европе”

Изложба "Нематеријално културно наслеђе ЈИ Европе", Софија 16. маја 2017.

Изложба фотографија нематеријалног културног наслеђа Југоисточне Европе, на којој су представљени елементи нематеријалног културног наслеђа Србије Злакуска лончарија и Коло, отворена је у уторак 16. маја 2017. године у Софији. 

Регионални центар за нематеријално културно наслеђе Југоисточне Европе под покровитељством Унеска са седиштем у Софији, организовао је изложбу фотографија „Нематеријално културно наслеђе Југоисточне Европе", на којој је нематеријално културно наслеђе земаља чланица представљено са по два елемента уписана у националне регистре нематеријалног културног наслеђа.  

Разноврсност нематеријалног културног наслеђа Југоисточне Европе приказана је кроз одабране фотографије и усмерена је повећање видљивости и подизање свести о значају нематеријалног културног наслеђа, његовом очувању и преношењу.