Национални регистар НКН

Ђурђевдански обичаји
Ратарске свеће
Традиционална игра коло
Злакуско лончарство

Национални регистар нематеријалног културног наслеђа који је успостављен у јуну 2012. године, чине елементи нематеријалног културног наслеђа Србији, распрострањени и присутни на територији целе Србије, али и они који су територијално ограничени на уже географско подручје, регију. Ови елементи, својим значајем, не само за њихове носиоце, локалну заједницу, већ и за шире друштво, доприносе јачању осећаја иденитета и припадности, али доприносе и разноврсности нематеријалног културног наслеђа Србије.

Нематеријално културно наслеђе Србије, уписано у Национални регистар, чине традиционална знања и вештине, обичајне праксе и веровања, које су заједнице у Србији препознале као обележје свог идентитета, а показали су виталност и сачувани до данашњих дана. Део Националног регистра су и занатска знања која се генерацијама преносе у одређеним породицама или срединама, а неки од обичаја и вештине сведоче да нематеријално културно наслеђе да исти елемент неамтеријалног културног ннаслеђа може бити присутан у више различитих заједница или пренет из једне средине у другу.

Елементи нематеријалног културног наслеђа који су уписани у Национални регистар, припадају различитим доменима нематеријалног културног наслеђе који су препознати Унесковом Конвенцијом из 2003. године, а показују богатство и разноликост културног наслеђа присутног на територији Републике Србије, подсећајући истовремено да различите заједнице, живећи на истом културном подручју деле и размењују традиционалне форме понашања и чувају их за генерације које долазе. 

У Национални регистар нематеријалног културног наслеђа, који се води у Центру за нематеријално културно наслеђе Србије, тренутно је уписан  51 елемент нематеријалног културног наслеђа Србије.

 

Прилог: Каталог "Нематеријално културно наслеђе Србије"

Фотографије: Документација Центра за НКН