Маћанске плоче и другаричење / кумачење део Националног регистра НКН-а

Одлуком Националног комитета за нематеријално културно наслеђе, а на предлог Комисије за упис у Регистар нематеријалног културног наслеђа, 22. новембра 2022. године у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије уписана су још два елемента -  маћанске плоче – израда и употреба и дрзгаричење / кумашење. 

На предлог Општине Ивањица и Туристичке организације Ивањица у Национални регистар су уписана знања и вештина израда и употреба камених кровних прекривки заступљених на простору централне и западне Србије, под називом маћанске плоче или маће (по селу Мађе). Елемент којисе односи на  обичај ритуалног склапања кумства и побратимства/посестримства међу децом и младима у насељима пожаревачког Подунавља, северног Стига и јужног Баната, уписан је на предлог Народног музеја Пожаревац. 

Ови елементи су препознати као „живо наслеђе“ Србије, које пружа осећај идентитета и континуитета локалним заједницама које су их, преношењем са генерације на генерацију, сачувале до данашњих дана.

Фотографије: Документација Центра за НКН