Антика Фест - Зајечар

Народни музеј из Зајечара, Центар за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју, Позориште Зоран Радмиловић и Центар за културу из Зајечара, под покровитељством Министарства културе и информисања су 25 и 26. августа 2012. године у Зајечару, на Феликс Ромулијани организовали први „Антика Фест“.

Програм који је изведен у суботу 25. августа 2012. године обухватио је представљање књиге „Aнтичкo пoзoриштe“ аутора Гвидa Пaдуaнa, сценско извођење „Moлитве“ и позоришну представу „Eнeидa“ у извођењу Позоришта „Кабере“ из Тузле. Сценску адаптацију Молитве - ђурђевданског обичаја који се oдржaвa нa oбрoнцимa Стaрe плaнинe, припремио је Велимир Аговски, а извели су је члнови КУД „Лола“ из Београда.

Центар за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју, био је један од реализатора манифестације с обзиром да је један од циљева и промоција нематријалног клултрног наслеђа Србије, посебно имајући у виду чињеницу да је „Молитва“ културно добро уписано на Листу нематеријалног културног наслеђа Србије.