Стручни скуп „Музеји и нематеријално културно наслеђе“

Центар за нематеријално културно наслеђе Србије, као централно стручно тело задужено за очување нематеријалног културног наслеђа, организује стручни скуп „Музеји и нематеријално културно наслеђе“ у уторак 17. октобра 2023. године с почетком у 11 часова у Етнографском музеју у Београду.

Овим скупом, Центар наставља серију предавања и стручних разговора о улози различитих чинилаца (локалних заједница, образовних и устванова културе, научно-истраживачких институција) у очувању живог наслеђа у Србији. Овај стручни скуп има за циљ да приближи законодавни оквир којим је очување живог наслеђа препознато као делатност музеја, као и да укаже на које све начине музеји и музејски стручњаци могу да раде на очувању нематеријалног културног наслеђа. Акценат ће бити стављен на очување нематеријалног културног наслеђа у сарадњи са заједницама и носиоцима наслеђа, евидентирање нематеријалног културног наслеђа и континуирани рад на програмима очувања регистрованих елемената живог наслеђа Србије. 

Центар за нематеријално културно наслеђе Србије организује стручни скуп „Музеји и нематеријално културно наслеђе“ поводом обележавањa 20 година од усвајања Унескове Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа.