Први експертски форум Кине и земаља Источне и Централне Европе у области очувања нематеријалног културног наслеђа

Danijela Filipović, predstavnik Srbije na Forumu

У организацији Министарства културе и националног наслеђа Пољске и Националног комитета за културно наслеђе Пољске, од 11. до 15. октобра 2016. године у Кракову је одржан Први еспертски форум посвећен сарадњи Кине и земаља Источне и Централне Европе у области очувања нематеријалног културног наслеђа. Рад Форума, који је био посвећен унапређењу капацитета за очување нематеријалног културног наслеђа, успостављању сарадње и размени искустава у области очувања нематеријалног културног наслеђа одвијао се кроз неколико сесија посвећених кључним темама заштите НКН.  

Презентовању рада на очувању нематеријалног културног наслеђа у земљама учесницама, посвећен је први део форума, током којег су представљене најзначајније активности у имплементацији Конвенције, од формирања законодавног и институционалног оквира, очувања нематеријалног културног наслеђа у националном систему заштите културног наслеђа, до представљања изазова и проблема са којима, у овом процесу, суочавају земље потписнице. Учесници су указали на тешкоће и изазове у преношењу НКН, нагласили значај документовања као облик заштите НКН, али и преставили примере добрих пракси у очувању НКН. У оквиру ове сесије, представник Републике Србије на Форуму, Данијела Филиповић из Центра за нематеријално културно наслеђе Србије, представила је рад на очувању НКН у Републици Србији који се интензивно одвија од потврђивања Конвенције 2010. године, кроз активности Министарства културе и информаисања и Центра за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју Београду.

У оквиру другог дела Форума под називом „Нематеријално културно наслеђе и одрживи развој: од теоријског концепта до праксе – научене лекције и изазови за будућност“, представљени су успешни примери препознавања улоге НКН у одрживом развоју, пре свега са аспекта носилаца и локалних заједница, а уз подршку институција. У дискусији је наглашено, да, поред чињенице да је одрживи развој укључен у већину стратегија и политика очувања наслеђа, постоји потреба предузимања конкретних активности на пољу обезбеђивања одрживости НКН и његове заштите, а имајући у виду интересе самих носилаца.

На крају троденевног рада, учесници Форума присуствовали су свечаности доделе докумената о упису нових елемената у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Пољске.

Током Форума је организована пригодна промотивна изложба на којој је представљено нематеријално културно наслеђе свих земаља учесница - Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Естонија, Чешка, Хрватска, Кина, Литванија, Летонија, Мађарска, Македонија, Словачка, Србија, Словенија, Румунија, Пољска