Промоција уписа елемената у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа

Етнографски музеј у Београду, 7. јуна 2013. године  организовно је представљање Листе нематеријалног културног наслеђа Републике

Србије и уручење документа о упису елемената у Национални регистар нематеријалног културог наслеђа.

Листу елемената нематеријалног културног наслеђа на којој се налази 27 елемената усвојио је Национални комитет за нематеријално културно наслеђе 18. јуна 2012. године.

Национални комитет за нематеријално културно наслеђе Републике Србије упутио је позив за достављање предлога за нови циклус уписа на Листу нематеријалног културног наслеђа. Предлог за упис у Листу нематеријалног културног наслеђа, уз  одговарајућу пропратну документацију, могу да поднесу појединац, локална заједница, одговарајућа невладина организација или надлежна институција.