Oкругли стo „Допринос аудио-визуелне продукције очувању нематеријалног културног наслеђа“

Eтнoгрaфски музej у Бeoгрaду у сарадњи са Регионалним центром за заштиту нематеријалног културног наслеђа у Југоисточној Европи из Софије и Регионалном канцеларијом УНЕСКО-а за науку и културу из Венеције, организује округли сто „Допринос аудио-визуелне продукције очувању нематеријалног културног наслеђа“.

Округли сто ће бити одржан 5. октобра 2013. године у оквиру XXII међународног фестивала етнолошког филма.

Програмом округлог стола планирано је учешће стручњака из области аудио-визуелног стваралаштва и заштите нематеријалног културног наслеђа из Словеније, Македоније, Хрватске, Бугарске, Србије, као и представника Министрства културе и информисања и Министарства спољних послова Републике Србије.