Одржан редовни годишњи састанак Скупштине Регионалног центра за НКН под покровитељством Унеска, са седиштем у Софији

У организацији Регионалног центра за очување нематеријалног културног наслеђа Југоисточне Европе под покровитељством Унеска, са седиштем у Софији, 10. децембра 2020. године одржан је редовни годишњи састанак Генералне скупштине Регионалног центра. Састанак, на чијем је дневном реду било усвајање извештаја од раду Регионалног центра за 2019. и 2020. годину, као и усвајање Програма рада за 2021. годину, одржан је у оnline формату уз учешће представника земаља чланица Центра.

На састанку је истакнуто да су начин рада и реализација планираних активности у 2020. години били условљени ситуацијом изазваном пандемијом COVID 19, те да је велики број активности реализован у модификованом облику прилагођен могућностима рада у дигиталном окружењу. У том смислу, истакнуто је унапређење презентације нематеријалног културног наслеђа на веб страници Регионалног центра или у редовинм дигиталним публикацијама које Центер приређује, али и да је значајан број програма, пре свега оних који су подразумевали организовање манифестација, изложби и других извођачких програма, одложен.

Планиране активности у 2021. години су у значајној мери усмерене на наставак спровођења радионица и тренинга чији је циљ подизање нивоа општег знања и разумевања Унескове Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа, као и организовање обуке за представнике за предстојеће послове на изради периодичног извештаја о имплементацији Конвенције, који ће потписнице из Европе подносити током 2021. године. Програмом је планиран низ активности које су усмерене на наставка промоције елемената нематеријалног културног наслеђа земаља региона путем дигиталних платформи, јачање мреже за размену искуства, као и унапређивање рада на пољу употребе информационо-комуникационих технологија у очувању и презентацији нематеријалног културног наслеђа.

Регионални центар за очување нематеријалног културног наслеђа Југоисточне Европе под покровитељством Унеска, II категорије, са седиштем у Софији започео је са радом 2012. године и данас има 16 земаља чланица.