Очување игре руменка

Едукативне радионице за ученике основих школа, посвећене очувању и промовисању игре руменка, одражне су у Сокобањи, у организацији Центра за изстраживање и очување традиционалних игара Србије.

Више од 300 ученика учествовало је у радионицама које су водили етнокореолози из ЦИОТИС-а у сарадњи са демонстраторима игре из Ансамбла „Коло“, преносећи најмлађим полазницима основна знања и вештине извођење ове игре. Радионице којима се присуствовали ученици из Сокобање и 22 околна места, уз учешће играчке групе из села Сеселац, одржане су у основној школи „Митрополит Михаило“, с циљем приближавања игре, карактеристичне за ову област, најмлађим генерацијама. Народна игра руменка, као извођачка пракса распострањена у источној Србији, уписана је 2012. године у Национaлани регистар нематеријалног културног наслеђа Србије.

Радионице су део пројеката Очување традиционлане игре руменка, који реализовао је ЦИОТИС,  у сарадњиа са Ансамболом Коло и Центром за нематеријално културно наслеђе Србије при Етнографском музеју.