Нови уписи у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа

Национални комитет за нематеријално културно наслеђе Србије, на састанку одржаном 05. децембра 2019. године, донео је одлуку о упису три нова елемента у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије. Одлуком Комитета, ражањско црепуљарство; крстови од времена и Теткица Бибија, препознати су као живо наслеђе Србије, које су различите заједнице препознале као обележје сопствeног идентитета и, преносећи га с генерације на генерацију, сачувале до данашњих дана. 

Комисија за оцену предлога за упис у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа, која делује у Етнографском музеју у Београду, током 2019. године је размотрила предлоге који су достављени и стручно обрађени у Центру за нематеријално културно наслеђе, те предложила Националном комитету усвајање ових елемeната.

Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије, који се води у Центру за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју у Београду, основан је у јуну 2012. године и у њега је у овом тренутку уписано 49 елемента.