Нематеријално наслеђе на Фестивалу фолклора „Шири ми се моје коло мало“

У организацији Културно-уметничког друштва „Крајина“ из Београда, у суботу, 23. маја 2015. године у Београду ће бити одржан фестивал „Шири ми се моје коло мало“, који се већ шести пут одвија с циљем промоције нематеријалног културног наслеђа Срба из Крајине. Учесници Фестивала, фолклорни ансамбли и певачке групе из бивших југословенских република, продефиловаће улицама Београда, а затим приредити концерт у великој сали Дечјег културног центра Београд.

Програм Фестивала фолклора „Шири ми се моје коло мало“

КУД „Крајина“ из Београда, један је од сарадника Музичке школе Станковић – Одељења за етномузикологију, која је предложила „Грокталицу“ за упис на Националну листу нематеријалног културног наслеђа Србије. Грокталица се, одлукoм Нaциoнaлнoг кoмитeтa зa нeмaтeриjaлнo културнo нaслeђe од 18. јунa 2012. гoдинe, нашла на нашој националној листи.