Музеји и очување „живог наслеђа“ – презентација свирања на гајдама у Народном музеју Ниш

Презентација свирања на гајдама у Народном музеју Ниш
Презентација свирања на гајдама у Народном музеју Ниш
Презентација свирања на гајдама у Народном музеју Ниш
Презентација свирања на гајдама у Народном музеју Ниш
Презентација свирања на гајдама у Народном музеју Ниш
Презентација свирања на гајдама у Народном музеју Ниш
Презентација свирања на гајдама у Народном музеју Ниш
Презентација свирања на гајдама у Народном музеју Ниш
Презентација свирања на гајдама у Народном музеју Ниш
Презентација свирања на гајдама у Народном музеју Ниш
Презентација свирања на гајдама у Народном музеју Ниш

Презентација свирања на гајдама – елемента регистрованог „живог наслеђа“ из домена извођачких уметности, одржана је у понедељак, 5. септембра 2022. године у Народом музеју Ниш у простору Књижевно-меморијалне поставке Стеван Сремац / Бранко Миљковић. Презентација, у којој су учествовали гајдаши – носиоци знања и вештине свирања на овом традиционалном народном инструменту, као и стручњаци етнолози-антрополози из Центра за нематеријално културно наслеђе Србије и етномузиколог из Музиколошког института САНУ, реализована је у оквиру пројекта Етнолошког одељења Народног музеја Ниш „Представљање актуелних носилаца гајдашке праксе у Србији“, подржаног од стране Министарства културе и информисања Републике Србије. Посетиоци су могли да погледају и пригодну изложбу на којој су представљене гајде које се чувају у фундусу Народног музеја Ниш, а планирана је и радионица за децу посвећена овој традиционалној свирачкој пракси.

На почетку програма, присутне је поздравила Весна Црноглавац, директорка Народног музеја Ниш, истакавши важност рада на презентацији нематеријалног културног наслеђа, док је Владан Радисављевић, кустос етнолог-антрополог Народног музеја Ниш и гајдаш, представљајући учеснике програма, указао на значај сарадње стручњака и носилаца на очувању „живог наслеђа“. У првом делу програма носиоци наслеђа – гајдаши и гајдашица, приказали су своја знања и вештине свирања на различитим типовима гајди (трогласне војвођанске гајде, двогласне јужноморавске гајде, двогласне влашке гајде и трогласне сврљишке гајде), након чега су уследила стручна обраћања на тему очувања нематеријалног културног наслеђа са посебним акцентом на извођачке праксе.

Данијела Филиповић, виши кустос и координатор Центра за нематеријално културно наслеђе, упознала je присутне са основним начелима Унескове Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа, али и са обавезама установа културе у области очувања „живог наслеђа“ које су проистекле из новоусвојених правних аката – Закона о музејској делатности (2021) и Закона о културном наслеђу (2021). Она је поздравила иницијативу колеге етнолога-антрополога из Народног музеја Ниш да реализује један овакав програм, нагласивши да је за осмишљавање и реализацију програма очувања нематеријалног културног наслеђа од пресудног значаја сарадња са његовим носиоцима. Потом је Наташа Младеновић Рибић, кустос Центра за нематеријално културно наслеђе, говорила о елементима из домена извођачких уметности који су до сада уписани у Национални регистар. Др Данка Лајић Михајловић, научни саветник Музиколошког института САНУ, указала је у свом излагању на значај очувања знања и умећа свирања на различитим типовима гајди, као и посебних стилова који су карактеристични за свирање на гајдама у различитим областима Србије. Затим је уследио разговор у коме су гајдаши навели неке од потешкоћа у вези са очувањем ове праксе у Србији, док су стручњаци указали на могућности у превазилажењу ових потешкоћа, истакавши да постоји простор да све заинтересоване стране – носиоци, локалне заједнице, удружења грађања, организације, институције и стручњаци у овој области, свака у свом домену, допринесу раду на очувању свирања на гајдама у Србији.

Фотографије: Народни музеј Ниш и Центар за нематеријално културно наслеђе Србије