Дани европске баштине 2015 – „Стари и традиционални занати – очување и одржање“

Министарство културе и информисања, као носилац програма Савете Европе и Европскe комисије „Дани европске баштине“ већ тринаест година у Србији реализује овај програм. Програм има за циљ да подстакне ширу јавност на размишљање о вредности културног наслеђа, значају његовог очувања, али и покрене конкретне активности које би допринеле његовој заштити.

Овогодишња тема Дана европске баштине у Србији је „Стари и традиционални занати – очување и одржање“.

Стари занати, као одраз традиционалних знања, заузимају важно место у представљању богатства нематеријалне културне баштине једног народа, али и сведоче о културним и цивилизацијским прожимањима у прошлости. Данас је у Србији, као и у већини европских земаља, угрожен опстанак ове врсте наслеђа.

Унескова Конвенција о очувању нематеријалног културног наслеђа, издваја вештине у вези са традиционалним занатима као посебну област у којој се испољава нематеријално културно наслеђе. На Листу елемената нематеријалног културног наслеђа Србије, до сада је уписано шест старих заната, али њихов број је и већи с обзиром на то да је њихово практиковање уско повезано са другим видовима нематеријалног културног наслеђа.