14. заседање Унесковог Међувладиног комитета за НКН

Свечано отварање 14. задседања Унесковог међувладног комитета за НКН, Богота децембар 2019
Свечано отварање 14. задседања Унесковог Међувладног комитета за НКН, Богота децембар 2019
Свечано отварање 14. задседања Унесковог Међувладног комитета за НКН, Богота децембар 2019
Свечано отварање 14. задседања Унесковог Међувладног комитета за НКН, Богота децембар 2019
Свечано отварање 14. задседања Унесковог Међувладног комитета за НКН, Богота децембар 2019
14. задседање Унесковог Међувладног комитета за НКН, Богота децембар 2019
14. задседање Унесковог Међувладног комитета за НКН, Богота децембар 2019

Четрнаесто заседањe Унесковог Међувладиног комитета за нематеријално културно наслеђе, одржано je од 9. до 14. децембра 2019. године у Боготи.

Заседање је отворено свечаном церемонијом, током које су се присутним учесницима обратили председник Колумбије Иван Дуке и генерална секретарка Унеска, Одри Азуле (Audrey Azoulay) која је нагласила да од ступања на снагу 2006. године, Конвенција о очувању нематеријалног културног наслеђа, доприноси очувању живог наслеђа широм света, односно преношењу пракси, вештина, знања и искустава који су очувани кроз генерације, а изражавају богатство и културну разноликост човечанства. У свечаном делу програма, представљан је Баранкиља карневал који је Колумбија уписала на Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства 2008. године.

Међувладин комитет за нематеријлано културно наслеђе, у оквиру обимног дневног редна, усвојио је одлуке које се односе на даљи рад на примени Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа, међу којима су спровођење новог начина извештавања о имплементацији Конвенције у земљама чланицама, чија примена започиње 2020. године, а посебна  пажња посвећена је разматрању начина за очување нематеријалног културног наслеђа у ванредним ситуацијама, као и изради механизама за праћење елемената који су уписани на Унескове листе нематеријалног културног наслеђа. Уписи на релевантне листе Унеска - Листу елемената са потребном хитне заштите, Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђе човечанства, као и уписи у Регистар добрих пракси, били су на дневном реду од 10. до 12. децембр. На основу извештаја Евалуационог тела, Комитет је додено одлуку о упису 5 елемената на Листу елемената са потребом хитне заштите, док је на Репрезентативну листу нематеријалног културиног наслеђа човечанства уписано 35 елемената. На заседању је у оквиру тачке 12. дневног реда донета и одлука у брисању са Репрезентативне листе нематеријалног културног наслеђа елемента који је уписан 2010. године (Карневал Алст, Белгија), због великог броја жалби које су упућене Секретаријату Конвенцији и притужби на дискриминаторске и антисемитске елементе приликом извођења карневала.

У преосталом току заседања, донета је одлука о новим члановима Евалуационог тела, потврђен је предлог одлуке о акредитацији невладиних организација које су испуниле задате критеријуме и донета одлука да наредно заседање Међувладиног комитета буде одржано на Јамајци, од 30. новембра до 5. децембра 2020.  

Фотографије: Данијела Филиповић, Центар за НКН