Ојкача

Кратак опис: 

 Ојкача је изворна крајишка песма која се изводе a cappella или уз пратњу неког народног инструмента (најчешће тамбурица самица, а ређе дипле, двојнице и др)

Специфичност овог начина певања је отегнути узвик односно слог „ој“, „аој“ и „јој“, по чему се и најчешће назива ојкање. У зависности од регије из које потичу, ове песме се различито називају: ојкача, ојкан, ојкалица. Песму изводи група певача, где један води песму и пева први глас, док остали прате, односно басирају и на тај начин стварају мелодију. Група која изводи песму може бити мушка, женска или у ретким случајевима мешовита. Песме су део свакодневног живота, изводе се на обичним кућним дружењима, на раду, славама, у кафанама, а у прошлости су се изводиле не само на  различитим весељима, уз рад (косци на косидби, жетеоци на жетви) већ и у тешким тренуцима (нпр. одлазак војника у рат, живот у избеглиштву, итд). 

Ојкача је данас изузетно распострањена у областима у којима је насељено крајишко становништвао, пре свега Војводина и подручју Београда. 

Етнографска област или регион: 
Војводина; Београд
Назив институције: 
Назив: 
Бранково коло, Сремски Карловци
Адреса: 
Патријарха Рајачића 16, 21205 Сремски Карловци
Контакт: 
Тел/факс:021 881-028; е-mail: br.kolo@eunet.rs
Назив организације / групе: 
Назив: 
Завичајно крајишко удружење ''Никола Тесла''
Адреса: 
Војводе Путника 38, 26360 Пландиште
Контакт: 
+381 63 8694 919; е-мail: zuknikolatesla@gmail.com; web site: www.zuknikolatesla.org
Фотографски материјал: 
Назив: 
Ојкача - сценско извођење
Аутор: 
Документација Центра за НКН
Прилог: 
Назив: 
Ојкача - сценско извођење
Аутор: 
Документација Центра за НКН
Прилог: 
Инвентарни број: 
25
Датум уписа на листу НКН: 
Понедељак, Јун 18, 2012