Женидба краљевића Марка – покладна свадба у Штрпцу

Кратак опис: 

 Женидба краљевића Марка je део колективних обичајно-обредних радњи које се изводе у склопу празновања Белих поклада у Штрпцу, средишту Сиринићке жупе. Обичај се састоји из опхода маскиране поворке, под називом вучари, која на симболички начин приказује женидбу Краљевића Марка. Међу учесницима опхода издваја се неколико лица у главним улогама, међу којима су Краљевић Марко, млада, односно снаша, затим кум, девер, стари сват, два попа, барјактар, гочабија и миклије (пријатељи).

Етнографска област или регион: 
општина Штрпце; Сиринићка жупа, Koсово и Метохија
Назив институције: 
Назив: 
Институт за српску културу Приштина-Лепосавић
Адреса: 
Ул. 24. новембар бб, Лепосавић 38218
Контакт: 
+381 28 84 311
Назив: 
Дом културе „Свети Сава“
Адреса: 
Штрпце бб, 38236 Штрпце
Фотографски материјал: 
Назив: 
Женидба Краљевића Марка – Покладна свадба у Штрпцу
Аутор: 
Александар Павловић; Документација Центра за НКН
Прилог: 
Назив: 
Женидба Краљевића Марка – Покладна свадба у Штрпцу
Аутор: 
Александар Павловић; Документација Центра за НКН
Прилог: 
Назив: 
Женидба Краљевића Марка – Покладна свадба у Штрпцу
Аутор: 
Александар Павловић; Документација Центра за НКН
Прилог: 
Назив: 
Женидба Краљевића Марка – Покладна свадба у Штрпцу
Аутор: 
Александар Павловић; Документација Центра за НКН
Прилог: 
Инвентарни број: 
44
Датум уписа на листу НКН: 
Четвртак, Децембар 13, 2018