Ткање бошчи

Кратак опис: 

Ткање бошчи, предње прегаче (кецеље), правоугаоног облика, равног типа, симболички важног дела традиционалне српске женске ношње део је знања и вештина везаних за традиционалне занате присутних у области Косовског Поморавља. 

Ткање се изводи на разбоју и спада у домен текстилне радиности чији су носиоци женски чланови домаћинства. Бошчама се у селима Косовског Поморавља поклања велика пажња, нарочито приликом свечаности, као што су свадбе и слично, када се оне носе као практично неизоставни елемент свечане ношње главних учесница ових догађаја.  

Етнографска област или регион: 
Косовско Поморавље
Назив институције: 
Назив: 
Институт за српску културу Приштина-Лепосавић
Адреса: 
Ул. 24. новембар бб, Лепосавић 38218
Контакт: 
+381 28 84 311
Фотографски материјал: 
Назив: 
Ткање бошчи
Аутор: 
Александар Павловић; Документација Центра за НКН
Прилог: 
Назив: 
Ткање бошчи
Аутор: 
Александар Павловић; Документација Центра за НКН
Прилог: 
Назив: 
Ткање бошчи
Аутор: 
Александар Павловић; Документација Центра за НКН
Прилог: 
Инвентарни број: 
43
Датум уписа на листу НКН: 
Четвртак, Децембар 13, 2018