Певање уз ројење пчела

Кратак опис: 

Певање уз ројење пчела део је обичајне праксе која се односи на извођење обредних песама у време када се роје или маме пчеле с циљем хватања пчела у кошницу, трмку. Током извођење песме, пчеле се прскају водом, а посебна пажња се посвећује матици, којој се обраћа са уважавањем у настојању да се обезбеде њен улазак у кошницу.

Певање уз ројење пчела, које је у прошлости било временски условљено од Ђурђевдана до августа месеца током године, као део неслеђа породица које се баве пчеларством, задржало се у српским селима централног дела Косова и Метохије.

Етнографска област или регион: 
Косово и Метохија
Назив институције: 
Назив: 
Факултет музичке уметности
Адреса: 
Краља Милана 50, Београд
Назив: 
Ансамбл народних игара и песама Косова и Метохије „Венац“
Адреса: 
Цара Лазара б.б, 38205 Грачаница
Контакт: 
venac.kim@gmail.com
Фотографски материјал: 
Аутор: 
Документација Центра за НКН
Прилог: 
Аутор: 
Документација Центра за НКН
Прилог: 
Аутор: 
Документација Центра за НКН
Прилог: 
Инвентарни број: 
41
Датум уписа на листу НКН: 
Четвртак, Децембар 13, 2018