Лазарице у Сиринићкој жупи

Кратак опис: 

 Лазарице су женске пролећне обредне поворке које су део обичаја везаних за празновање Лазареве суботе, као дела предускршњих празника. Лазарички обред обухвата низ радњи, које почињу припремама у „лазаревој“ кући, где отпочиње и завршава обред. Централни део обичаја чини опход поворке, током којег лазарке, обилазећи насеље и посећујући сва домаћинства, изводе обредне песме и игре и добијају дарове. Верује се да у домове које су посетиле доносе благостање, здравље и срећу. Поворку „лазарки“ чине два „лазара“ (девојке од 15, 16 година одабиране према гласовним могућностима и усаглашености боја својих гласова) и две „тупкачице“ (девојчице или „мицке“ од 6, 7 година, које би се „прошетале по три пута између лазара“), обучене у беле извезене кошуље, окићене бисерима, са три црвене мараме око струка и са марамом на глави.

Као део свечних обичаја и ритуала и извођачких умености, лазарице су део праксе припадника српске православне заједница у Сиринићкој жупи (насељима Готовуша, Беревце, Врбештица, Јажинце, Севце, Штрпце, Д. Битиња, Г. Битиња, Вича, Драјковце, Сушиће). 

 

 

Назив локалитета: 
Готовуша, Беревце, Врбештица, Јажинце, Севце, Штрпце, Д. Битиња, Г. Битиња, Вича, Драјковце, Сушиће
Етнографска област или регион: 
Сиринићка жупа, Косово и Метохија
Назив организације / групе: 
Назив: 
Српско етномузиколошко друштво
Контакт: 
Центар за очување наслеђа Косова и Метохије – Mnemosyne
Назив: 
Културно-уметничко друштво „Цветко Грбић“ из Штрбца
Фотографски материјал: 
Аутор: 
Игор Никочевић, Документација Центра за НКН
Прилог: 
Аутор: 
Игор Никочевић, Документација Центра за НКН
Прилог: 
Аутор: 
Документација Центра за НКН
Прилог: 
Инвентарни број: 
22
Датум уписа на листу НКН: 
Понедељак, Јун 18, 2012