Казанџијски занат

Кратак опис: 

Казанџијски занат, израда судова и предмета од бакра, један је од најстаријих и у прошлости широко распорострањених заната подручју Србије. Занат подразумева ручно, вишефазно обликовање производа од бакра уз примену различитих техника: сечења, спајања, загревања, варења, ковања, нитовања, летовања, пупчења, равнања, пердашења, калаисања. Уз помоћ лимених шаблона и различитих врста маказа за равно или криво сечење, режу се жељени облици. Употреба казанџијског производа – казана за печење ракије карактеристична  је у традиционаланом начину печења ракије у домаћинствима.

Вештином ручне израде казана и предмета од бакра, баве се мајстори, казанџије на подручју читаве Србије, а најчешће се преноси у оквиру породице. 

Етнографска област или регион: 
Занат је присутан на територији читаве Србије
Назив институције: 
Назив: 
Регионална привредна комора Ваљево
Адреса: 
Карађорђева 64, 14 000 Ваљево
Контакт: 
014/221-721
Назив: 
Народни музеј Ваљево
Адреса: 
Трг војводе Мишића 3, 14 000 Ваљево
Контакт: 
+381(14) 221 041
Фотографски материјал: 
Назив: 
Алат за израду казана
Аутор: 
Документација Центра за НКН
Датум: 
27.05.2016.
Прилог: 
Назив: 
Израда казана
Аутор: 
Документација Центра за НКН
Датум: 
21.10.2016.
Прилог: 
Прилог: 
Прилог: 
Инвентарни број: 
31
Датум уписа на листу НКН: 
Четвртак, Октобар 15, 2015