Израда дрвених чутура у селу Пилица

Кратак опис: 

Израда дрвених чутура на ручно прављеном стругу, уз коришћење ручног алата, је вештина којом се израђују чутуре, за чување пића, али и други употребни предмети, од јаворовог и врбовог дрвета. Ова вештина обухвата знања која се односе на прављење чутура из једног комада дрвета од кога се тесањем формира основни облик и величина суда, након чега следи обликовање бочних страна, ,,грла“ и ,,ножица“ техником стругања, а техником дубљења се обрађује унутрашњост чутуре. Употреба чутуре је саставни део многих обичаја, а пре свега везује се за свадбене обичаја, када уз, посебно украшену чутуру (буклију), породица позива госте на свадбу.

Вештина прављења дрвених чутура, као део традиционалних заната, генерацијама је преношена међу члановима породице Радовановић из села Пилица, на подручју општине Бајина Башта у западној Србији. 

Назив локалитета: 
Село Пилица, Бајина Башта
Етнографска област или регион: 
Западна Србија
Назив институције: 
Назив: 
Музеј на отвореном "Старо село"
Адреса: 
Сирогојно, 31 207
Контакт: 
031 380 2291
Назив организације / групе: 
Назив: 
Занатска радња "Чутура" Радовановић Милорад ПР Бајина Башта
Адреса: 
Милорада Екмешчића 3, 31250 Бајина Башта
Контакт: 
+381.(0)64.3241905
Фотографски материјал: 
Назив: 
Израда чутура
Аутор: 
Документација: Музеј Старо село
Прилог: 
Назив: 
Процес израде Чутура
Аутор: 
Документација: Музеј Старо село
Датум: 
22.10.2016.
Прилог: 
Назив: 
Процес израде чутура
Аутор: 
Документација: Музеј Старо село
Прилог: 
Датум: 
22.10.2016.
Инвентарни број: 
23
Датум уписа на листу НКН: 
Понедељак, Јун 18, 2012