Ерски хумор

Кратак опис: 

Ерски хумор, као форма усменог изражавања, представља спесифичан начин шаљивог односа према стварности карактеристичан за подручје Златиборског округа. Присутан је у свакодневном начину комуницирања и исказивања шала међу становиштвом, а препознат је многим књижевним родовима и врстама – народним приповеткама, новелама, анегдотама и вицевима; шаљивим лирским и епским десетерачким песмама; малим фолклорним формама (здравицама, пословицама, питалицама, загонеткама, ругалицама и зврчкама); дечијем фолклору и у оквиру својеврсног фолклорног театра (чауш на свадби, натпевавање момачких и девојачких сватова).

Ерски хумор, као домент усмених традиција, присутан је у локалним заједницама на подручју Златиборског округа, западна Србија, у општинама: Ариље, Бајина Башта, Ивањица, Косјерић, Нова Варош, Пожега, Пријепоље, Прибој, Чајетина.

Назив локалитета: 
Ариље, Бајина Башта, Ивањица, Косјерић, Нова Варош, Пожега, Пријепоље, Прибој, Чајетина
Етнографска област или регион: 
Златиборски округ, западна Србија
Назив институције: 
Назив: 
Оптина Чајетина
Адреса: 
Александра Карађорђевића 28, 31310 Чајетина
Контакт: 
office@cajetina.org.rs; телефон: 031/3831-151
Назив: 
Библиотека Љубиша Р. Ђенић
Адреса: 
Златиборска 1, 31310 Чајетина
Контакт: 
елефон: 031/3831-380; Факс: 031/3831-924; e-mail: ljubisardjenic@mts.rs