Podizanje svesti o značaju registrovanog nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije kroz unapređenje Nacionalnog registra NKN

Centar za nematerijalno kulturno nasleđe Srbije pri Etnografskom muzeju u Beogradu organizovao je stručni skup „Podizanje svesti o značaju registrovanog nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije kroz unapređenje Nacionalnog registra NKN“, kao deo aktivnosti u okviru projekta „Digitalizacija dokumentacije Nacionalnog registra nematerijalnog kulturnog nasleđa i korišćenje novih informaciono-komunikacionih tehnologija u zaštiti i promovisanju nematerijalnog kulturnog nasleđa“, koji se realizuje uz podršku UNESKO-a u okviru Programa participacije za 2015. godinu.

Prisutne je, na početku skupa, u ime Etnografskog muzeja pozdravio dr Miloš Matić, zamenik direktora, kao i Asja Drača Muntean, pomoćnik ministra kulture za međunarodnu saradnju, koja je istakla da je Srbija, u prethodnom petogodišnjem periodu učinila značajne korake u primeni Uneskove Konvencije o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa, što je i rezultiralo upisom „Slave“ na Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva, u novembru prošle godine. Ona je naglasila da je unapređenje Nacionalnog registra, kao deo naše međunarodne obaveze, izuzetno značajan segment sprovođenja Uneskove Konvencije o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa i istakla zadovoljstvo što Centar za nematerijalno kulturno nasleđe, odnosno Etnografski muzej, realizuje projekat koji je dobio međunarodnu podršku. Predsednik Nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno nasleđe prof. dr Danijel Sinani je, osvrćući se na iskustva u primeni Konvencije, ukazao na najznačajnije korake koji se očekuju u narednom periodu u pogledu evidentiranja i upisa novih elemenata u Nacionalni registar.

Učesnici skupa predstavili su dosadašnji rad na identifikovanju i registrovanju nematerijalnog kulturnog nasleđa na teritoriji Republike Srbije i ukazali na mogućnost njegovog unapređenja. Takođe, akcenat je bio stavljen na izgradnju mehanizama pomoću kojih će se ostvariti puna saradnja između različitih subjekata u procesu očuvanja nematerijalnog kulturnog nasleđa – države, institucija, stručnih organizacija i udruženja, lokalnih zajednica i pojedinaca.