Знање и праксе у вези са природом и универзумом

Знање и праксе у вези са природом односе се на знање, вештине, праксе и облике деловања које су се развиле у одређеним заједницама кроз интеракцију са природним окружењем, као и на оне сегмента наслеђа који су део памћења заједница о начинима стварања света, митовима, а изражавају се кроз језик, усмене традиције, осећања везаности према месту, погледу на свет. Овај домен обухвата области као што су традиционална еколошка знања, познавање локалног биљног и животињског света, традиционалних начина лечења, ритуали, уверења.

Неки аспекти традиционалних знања, као што је употреба локалних лековитих биљака, поред значаја за саму заједницу у којој су препознати, могу бити од интереса и за шире друштво, научнике и корпорације због могуће шире примене (у медицини, фармацији исл) или пак за креирање еколошки прихватљивих система за решавање многих савремених проблема.