Женидба краљевића Марка

Женидба краљевића Марка, део покладних обичаја који се практикује на подручју Сиринићке жупе, одржан је 1. марта 2020. године у Штрпцу. Као централни део овог обичаја који се одвија на дан Белих поклада, у недељу уочи почетка ускршњег поста, одржан је опход маскиране поворке улицама Штрпца, која на симболична начин приказује женидбу краљевића Марка.

Женидба краљевића Марка – покладна свадба у Штрпцу, елемент нематеријалног културног наслеђа Србије, као део део живог наслеђа који чини важан елемент идентитета становништва Сиринићке жупе, уписан је у  Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије у децембру 2018. године.

Видео запис: Женидба краљевића Марка, 1. 3. 2020, Дигитални архив Балканолошког института САНУ, Београд.

 

Фотографија: Документација Центра за НКН