XIV фестивал „Крајишки бисери“ у Пландишту

Завичајно удружење Крајишника „Никола Тесла“ из Пландишта, организује XIV фестивал „Крајишки бисери“ у недељу, 2. октобра 2016. године у Пландишту. Овај такмичарски фестивал организује се са циљем очувања, неговања и презентације крајишког изворног певања и преношењa ових јединствених вокалних и вокално-инструменталних облика на млађе генерације. На Фестивалу учествују најбоље крајишке певачке групе из Србије и земаља из региона Југоисточне Европе, а програм је употпуњен и изложбом слика и рукотворина.

На дан Фестивала, одржава се и стручни скуп „Нематеријално културно наслеђе Срба Крајишника“, коме ће, поред излагача, прсуствовати и учесници Фестивала.

Завичајно удружење крајишника „Никола Тесла“ из Пландишта је, заједно са установом „Бранково коло“ из Сремских Карловаца, предлагач „Ојкаче“, која је одлукoм Нaциoнaлнoг кoмитeтa зa нeмaтeриjaлнo културнo нaслeђe од 18. јунa 2012. гoдинe, уписана у Нaциoнaлни рeгистaр нeмaтериjaлнoг културнoг нaслeђa Рeпубликe Србиje.