XIII Сабор гајдаша у Сврљигу

XIII Сабор гајдаша балканских земаља, одржан је 02. августа 2019. године у Сврљигу. У такмичарском делу је учествовало 16 гајдаша из Трговишта, Лебана, Грделице, Сврљига, Књажевца, Алексинца, Новог Сада, Бачке Паланке и Сомбора. Домаћине фестивала, Сврљижане, представљала су четворица гајдаша, међу којима је био и најстарији гајдаш – Ненад Јовановић (85) из села Преконогa. На Сабору је учествовала и млада гајдашица Станислава Ђорђевић из Сомбора, а, као и претходних година, било је и гостију из иностранства – грчка група Метекси (Methexi) из Солуна.

Организатор Сабора гајдаша је Центар за туризам, културу и спорт Сврљиг, у сарадњи са Mузикoлoшким институтoм Српскe aкaдeмиje нaукa и умeтнoсти, Кaтeдрoм зa eтнoмузикoлoгиjу Фaклутeтa музичкe умeтнoсти у Бeoгрaду, Eтнo-културoлoшкoм рaдиoницoм Сврљиг, Српским eтнoмузикoлoшким друштвoм и Сaвeзoм aмaтeрa Србиje. Oснoвни циљ мaнифeстaциje је дa очувa oвaj стaри музички инструмeнт, прeзeнтуje и сaчувa joш увeк нeзaбeлeжaнa нaрoднa кoлa, али и да пoдстaкнe млaдe ствaрaoцe – гajдaшe.

Свирање на гајдама је елемент нематријалног културног наслеђа који се од 2012. године налази на Националној листи, а на предлог Музиколошког института САНУ, у сарадњи са Културним центром Сврљиг (Центар за туризам, културу и спорт Сврљиг), Центром за културу града Зајечара, Културним центром Панчево, Академским друштвом за неговање музике „Гусле“ из Кикинде и КУД „Јабаничко коло“ из Лебана.

Сабор гајдаша је одржан у оквиру тродневне привредно-туристичке и културне манифестације „Белмужијада“ (02-04. август) у Сврљигу. На овој манифестацији се одржава такмичење у припремању белмужа, традиционалног пастирског јела од овчијег и крављег сира и кукурузног брашна. Ово ритуално и свакодневно јело балканских сточара се налази на Националној листи нематеријалног културног наслеђа од 2012. године, на предлог Општине Књажевац, у сарадњи са Завичајним музејом Књажевац, Месном канцеларијом Кална и Удружењем за очување традиције „Извор“ из Књажевца.

Извор и фотографије: сајт Центра за туризам, културу и спорт Сврљиг и фејсбук група „Gajde - Serbian Bagpipes“.