Седамнаести годишњи састанак Регионалне мреже експерата за нематеријално наслеђе Југоисточне Европе

Министарство културе Републике Србије, у сарадњи са Унеском (Регионални биро за науку и културу у Европи са седиштем у Венецији) и Регионалним центром за очување нематеријалног културног наслеђа у Југоисточној Европи (са седиштем у Софији, Бугарска) уз подршку Центра за нематеријално културно наслеђе Србије при Етнографском музеју у Београду, од 21. до 23. јуна 2023. године организује 17. годишњи састанак Регионалне мреже експерата за нематеријално наслеђе Југоисточне Европе.

Тема састанка је сагледавање односа између нематеријалног културног наслеђа и образовања, са фокусом на укљученост НКН-а у програме високог образовања, а учесници су представници држава чланица или особе задужене за Конвенцију на националном нивоу из земаља Југоисточне Европе које делују под окриљем Регионалног бироа за науку и културу у Европи са седиштем у Венецији.

Годишњи састанци Мреже стручњака за нематеријално културно наслеђе из земаља Југоисточне Европе одржавају се од 2007. године и  прeдстaвљaју плaтфoрму зa jaчaњe сaрaдњe мeђу зeмљaмa Рeгиoнa у oблaсти очувања живог наслеђа. Република Србија, као активан учесник у раду ове Мреже, била је домаћин Петог годишњег семинара експерата, одржаног у мају 2011. године у Београду под називом „Од националне имплементације до регионалне сарадње“.