Састанак Мреже екеперата за нематеријално културно наслеђе Југоисточне Европе

Једанаести годишњи састанак експерата за нематеријално културно наслеђе Југоисточне Европe, чији је домаћин било Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине одржан је од 26. до 29. јуна 2017. године у Сарајеву. Састанак је организован у сарадњи са Регионалном кaнцeлaриjом Унeскa зa науку и културу у Европи сa сeдиштeм у Вeнeциjи, Унескове Антена канцеларије у Сарајеву и уз подршку Регионалног центра за очување нематеријалног културног наслеђа у Југоисточној Европи, под покровитељством Унeскa, са седиштем у Софији.

Централна тема овогодишњег састанка односила се на начине финансирања нематеријалног културног наслеђа у земљама Југоситочен Европе, као и могућности коришћења Унескових фондова за очување нематеријалног културног наслеђа.  На састанку је указано на приметан напредак у примени Конвенције о очувању нематеријалног култрног наслеђа у свим земљама Југоситочен Европе, пре свега на пољу регистровања нематериајлног наслеђа и развоја програма усмерених на едукацију и промоцију. Значајан напредак остварен је у раду на номинацијама за релевантне листе Унеска, пре свега Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства. Република Србија у овом тренутку има два предлога за упис на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства, Певање уз гусле и Коло, традиционална народна игра.

Учесници састанка су истакли значај мултинационалних номинација, које кроз рад на заједничком досијеу доприносе, не само бољем упознавању наслеђа, већ су од великог значаја за унапређење методологија и успостављених мера заштите и очувања нематеријалног културног наслеђа. Посебно је наглашен значај даљег развоја мера очувања овог сегмента наслеђа, којима је потребно обезбедити одрживост, али и избећи опасности губљења његовог основнг значаја који има за зајденицу.  

Кроз презентације и дискусије у раду су учествовали су представници институција и стручњаци из области нематеријалног културног наслеђа из Босне и Херцеговине, Бугарске, Хрватске, Кипра, Италије, Грчке, Македоније, Молдавије, Румуније, Србије, Словеније, Црне Горе и Турске, као и представници Унеска: Секретаријата Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа, Регионалне Канцеларије са седиштем у Венецију, Антена Канцеларије из Сарајева и Регионалног центра за НКН под покровитељством Унеска из Софије. 

Годишњи састанци стручњака за нематеријално културно наслеђе из земаља Југоисточне Европе се одржавају се од 2007. године и  прeдстaвљa плaтфoрму зa jaчaњe сaрaдњe мeђу зeмљaмa Рeгиoнa у oблaсти зaштитe овог сегмента наслеђа. Република Србија је активна у раду ове Мреже, а у мају 2011. године је била домаћин Петог годишњег семинара експерата, одржаног у Београду под називом „Од националне имплементације до регионалне сарадње“. Експерти из Србије су учестовали на састанцима Мреже у Рамнику Валчи (Румунија, 2010), Атини (Грчка, 2012), Софији (Бугарска, 2013), Лимасолу (Кипар, 2014), Венецији (Италија, 2015) и Брачу (Хрватска 2016).