Сарадња са локалним заједницама на очувању извођачких уметности и усмених традиција

Радионица у Бачкој Паланци, 3.10.2020
Радионица у Бачкој Паланци, 3.10.2020
Певање из вика као нематеријално културно наслеђе Србије
Певање из вика као нематеријално културно наслеђе Србије
„Студио Антика фест", 2. и 3. октобра 2020, Жагубица
„Студио Антика фест", 2. и 3. октобра 2020, Жагубица

Центар за нематеријално културно наслеђе Србије, у оквиру својих редовних активности усмерених на сарадњу са локалним заједницама, удружењима и стручњацима који се баве нематеријалним културним наслеђем, учествовао је у програмима очувања извођачких уметности и усмених традиција, који су организовани 2. и 3. октобра 2020. године у Жагубици, Бачкој Паланци и Новом Саду. Програми су обухватили предавања и радионице са циљем очувања традиционалних извођачких пракси и усмених традиција и израза, од који су неке уписане и у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије – фрулашка пракса, свирање на кавалу и свирање на гајдама, традиционална народна игра коло и певање извика.

У оквиру програма „Студио Антика фест", који је одржан 2. и 3. октобра у Жагубици у организацији Завичајног музеја Хомоља и Удружења „Дунавфест Србија“, представљене су активности на очувању знања и вештина у вези са израдом и свирањем традиционалних дувачких инструмената са подручја Источне Србије. Такође, указано је и на улогу носилаца на локалу и неопходност њиховог активног приступа у очувању сопственог наслеђа. Током дводневног програма, у којем су учествовали носиоци наслеђа различитих генерација, ако и стручњаци који се баве очувањем, проучавањем и документовањем нематеријалног културног наслеђа, одржане су и радионице на којима су свирачи из Источне Србије представили вештине свирања и израде традиционалних дувачких инструмената тог краја – фруле, дудука, окарине и рикала.

Пројекат „Популарисање кола као репрезентативног елемента нематеријалног културног наслеђа у мултиетничкој средини“ реализује ЦТКУ „Коста Барашевић“ из Бачке Паланке, у сарадњи са Центром за истраживање и очување традиционалних игара Србије (ЦИОТИС). У суботу, 3. октобра, одржана је прва од неколико радионица у Бачкој Паланци, на којој су учествовали полазници из различитих заједница генерација, Роми, Мађари, Словаци, Шокци и Срби, који су се, поред овладавали вештином играња различитих варијанти традиционалне игре коло. Поред тога, ближе се упознали и са појмом нематеријалног културног наслеђа, те системом очувања ове врсте наслеђа на националном нивоу, кроз уписе Национални регистар НКН Србије, као и на међународном нивоу, путем уписа на Унескову Репрезентативну листу НКН човечанства.

Програм „Певање из вика као нематеријално културно наслеђе Србије“, одржан је 2. и 3. октобра у Новом Саду, у организацији СКУД „Железничар“, Ансамбл „Вила“. У сарадњи са певачима из Нове Вароши, окупљеним у Удружење „Друштво за неговање традиционалног певања извика“, организована је промоција овог елемента нематеријалног културног наслеђа, као и едукативне радионице на којима су полазници могли да стекну основна знања у вези са извођењем овог начина певања карактеристичног за Западну Србију.

Реализација ових програма очувања извођачких пракси и усмених традиција и израза на простору Србије, остварена је кроз сарадњу Центра за нематеријално културно наслеђе са локалним заједницама и уз подршку Министарства културе и информисања, указујући, на најбољи начин да је за очување тзв. живог наслеђа неопходна сарадња институција и локалних заједница у свим фазама деловања – од идентификовања, преко регистровања до промоције и преношења наслеђа.

Фотографије: Центар за НКН и Селена Ракочевић