Радионица подизања капацитета за очување нематеријалног културног наслеђа у Етнографском музеју у Београду

Радионица подизања капацитета за очување НКН

Центар за нематеријално културно наслеђе Србије при Етнографском музеју у Београду, у сарадњи са Регионалним центром за очување нематеријалног културног наслеђа Југоисточне Европе под покровитељством Унеска, са седиштем у Софији и уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије, организује радионицу за подизање капацитета у оквиру Унескове Глобалне стратегије изградње капацитета за нематеријално културно наслеђе.

Радионица под називом „Израда планова очувања нематеријалног културног наслеђа у Србији“, прилагођена је потребама институционалног и стручног рада у примени Унескове Конвенције у Србији. Обуку стручњака из Србије који су активно укључени у рад стручних тела у области нематеријалног културног наслеђа, односно континуирано раде на спровођењу мера очувања елемената уписаних у Национални регистар, као и на Унескову Репрезентативну листу, спровешће две фасилитаторке из Унескове Европске мреже тренера са вишегодишњим искуством – др Велика Стојкова Серафимовска и др Тамара Николић Ђерић.

Одржавање радионице „Израда планова очувања нематеријалног културног наслеђа у Србији“, део је активности које су усмерене на унапређење и даље усавршавање у раду на очувању нематеријалног културног наслеђа и успостављање сарадње између релевантних институција, локалних заједница и појединаца, а које у оквиру своје делатности реализује Центар за нематеријално културно наслеђе Србије, који ове године прославља десет година рада.