Промоција нематеријалног културног наслеђа Републике Србије

Завршни скуп под називом „Промоција нематеријалног културног наслеђа Републике Србије“ у овогодишњем циклусу конференција, саветовања и радионица на територији Републике Србије посвећених нематеријалном културном наслеђу одржан je у Етнографском музеју 23. децембра 2011. године.

Након подсећања да је формирање пописа или регистра основна обавеза сваке државе потписнице Конвенције UNESCO-а о очувању нематеријалног културног наслеђа, министар културе Предраг Марковић је  рекао да је Министарство, поштујући обавезе проистекле из ове  Конвенције, до сада поставило систем / мрежу  за очување нематеријалног културног наслеђа, коју чине Национални комитет за нематеријално културно наслеђе, Комисија за упис у регистар нематеријалног културног наслеђа, као и мрежа координатора, а да ће почетком следеће године почети са радом Центар за проучавање нематеријалног културног наслеђа при Етнографском музеју у Београду.

Председница Националног комитета за нематеријално културно наслеђе, Душица Живковић представила је досадашње активности на имплементацији Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа у Републици Србији.

Вилма Нишкановић, председница Комисије за упис у регистар нематеријалног културног наслеђа и регионални координатори су представили предлоге за упис на национлану листу нематеријалног култруног наслеђа, што је један од најважнијих корака у примени Конвецније.